ELÉCTRICAS HIDROBESORA, S.L. - C/ Baix la vila, 2 - 12161 La Torre d'En Besora - Tel. y fax: 964 446 001 - e-mail: ehidrobesora@gmail.com